Enquête duurzaamheidsdoelen

afbeelding voor post: Worden duurzaamheidsdoelstellingen behaald in onze projecten?

Worden duurzaamheidsdoelstellingen behaald in onze projecten?

22 juni 2022

Die vraag kun jij het beste beantwoorden! Koninklijke NLingenieurs is een onderzoek gestart om, binnen onze vier programma’s, te onderzoeken of de in uitvragen gestelde doelstellingen omtrent klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit en gezonde en duurzame gebouwde omgeving daadwerkelijk behaald worden in projecten. Op basis van de bevindingen kunnen wij als ingenieursbranche aanbevelingen doen om te versnellen. Want sneller moeten we! Luister naar de oproep van Jacolien Eijer en vul een of meer van de enquêtes in.

Enquête mobiliteit

Infrastructuurprojecten vragen een andere verdeling van onze aandacht dan pakweg 10-15 jaar geleden het geval was. Zij kennen een zorgvuldig en langdurig proces om te komen van initiatief tot realisatie. Daardoor zijn de oplossingen binnen projecten die nu gerealiseerd worden vaak gebaseerd op keuzes die al lange tijd geleden zijn gemaakt. De centrale vraag die wij ons stellen is: zouden we met de kennis van nu, in het verleden andere keuzes hebben gemaakt? En dan vooral keuzes die betrekking hebben op de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en stikstofdepositie. Dit willen wij inzichtelijk maken in de vorm van een factsheet aan de hand van projecten waar we als branche de afgelopen jaren aan hebben gewerkt. Heb jij aan infrastructuurprojecten gewerkt als ingenieur? Vul dan deze factsheet in met 1 project in gedachte.

Enquête energietransitie

Deze enquête is binnenkort beschikbaar. 

Enquête klimaatadaptatie

Deze enquête is binnenkort beschikbaar.

Enquête Gezonde en Duurzame Gebouwde Omgeving 

Deze enquête komt op een later moment beschikbaar.