Enquête duurzaamheidsdoelen

afbeelding voor post: Worden duurzaamheidsdoelstellingen behaald in onze projecten?

Worden duurzaamheidsdoelstellingen behaald in onze projecten?

22 juni 2022

Worden duurzaamheidsdoelstellingen behaald in onze projecten? Die vraag kun jij het beste beantwoorden! Koninklijke NLingenieurs is een onderzoek gestart om, binnen onze vier programma’s, te onderzoeken of de in uitvragen gestelde doelstellingen omtrent klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit en gezonde en duurzame gebouwde omgeving daadwerkelijk behaald worden in projecten. Op basis van de bevindingen kunnen wij als ingenieursbranche aanbevelingen doen om te versnellen. Want sneller moeten we! Luister naar de oproep van Jacolien Eijer en vul een of meer van de enquêtes in.

Enquête mobiliteit

Infrastructuurprojecten vragen een andere verdeling van onze aandacht dan pakweg 10-15 jaar geleden het geval was. Zij kennen een zorgvuldig en langdurig proces om te komen van initiatief tot realisatie. Daardoor zijn de oplossingen binnen projecten die nu gerealiseerd worden vaak gebaseerd op keuzes die al lange tijd geleden zijn gemaakt. De centrale vraag die wij ons stellen is: zouden we met de kennis van nu, in het verleden andere keuzes hebben gemaakt? En dan vooral keuzes die betrekking hebben op de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en stikstofdepositie. Dit willen wij inzichtelijk maken in de vorm van een factsheet aan de hand van projecten waar we als branche de afgelopen jaren aan hebben gewerkt. Heb jij aan infrastructuurprojecten gewerkt als ingenieur? Vul dan deze factsheet in met 1 project in gedachte.

Enquête energietransitie

De energietransitie bevindt zich in een turbulente fase. Er zijn veel uitdagingen waar de energietransitie mee te maken heeft, zoals de beschikbare netcapaciteit, de kosten van materialen en de beschikbaarheid van mensen. Tegelijkertijd is er door de hoge energieprijzen veel druk om de energietransitie te versnellen. Met deze enquête streven we naar inzicht in hoe wij als advies- en ingenieursbureaus de energietransitie ervaren. Wat voor impact heeft de energietransitie op andere duurzame doelstellingen? Welke oplossingen zien we voor de uitdagingen waar de energietransitie voor staat? Hoe beïnvloedt de oorlog in Oekraïne ons werk? Op deze vragen willen wij graag een antwoord. Werk jij aan de energietransitie? Vul dan deze enquête in.

Enquête klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een thema dat bij veel verschillende opdrachtgevers en in veel verschillende projectfasen een rol speelt. Voor het thema klimaatadaptatie zetten we twee enquêtes uit. De eerste enquête is gericht op klimaatadaptatie-experts (adviseurs en ingenieurs die op dagelijkse basis aan het onderwerp klimaatadaptatie werken). Deze eerste enquête gaat over de visie van experts op het behalen van de klimaatadaptatiedoelen. De tweede enquête richt zich op collega’s die werken aan binnenstedelijke herinrichtingsopgaven en die daarbij juist niet direct werken aan het thema klimaatadaptatie. Met deze enquêtes willen we inzicht krijgen in hoeverre klimaatadaptatie meegenomen wordt in het denken en handelen rondom binnenstedelijke herinrichtingsopgaven.  

Enquête 1 Klimaatadaptatie – voor klimaatadaptatie-experts- en adviseurs

Enquête 2 Klimaatadaptatie – voor binnenstedelijke herinrichtingsopgaven 

Interview Gezonde en Duurzame Gebouwde Omgeving 

We hebben geen enquête opgesteld voor dit programma, maar gaan graag persoonlijk in gesprek met ingenieurs en adviseurs die zich bezighouden met dit thema. Neem contact op met Anneke Westerhuis via anneke.westerhuis@nlingenieurs.nl als je mee wil praten. 

×

Aanmelden nieuwsbrief