afbeelding voor post: Even kennismaken met Bernard van der Voort de nieuwe voorzitter Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid (COAB)

Even kennismaken met Bernard van der Voort de nieuwe voorzitter Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid (COAB)

8 juni 2020

Bernard van der Voort (Royal HaskoningDHV) neemt het voorzittersstokje voor de Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid over van Rob van Dongen (Antea Group). 

Bernard: 'Vanaf 18 juni ben ik namens Koninklijke NLingenieurs voorzitter van de Commissie Overheidsaanbestedingsbeleid (COAB) van onze koepelorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. In de COAB bespreken we met een grote en diverse groep branches het aanbestedingsbeleid en met dit overleg zijn we gesprekspartner van ministeries en politiek.

Wat zijn de inhoudelijke uitdagingen op het gebied van aanbesteden?

'Het nastreven van een gelijk speelveld, waarbij geen onredelijke eisen worden gesteld aan inschrijvers en de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts worden opgevolgd. Verder werkt Staatssecretaris Mona Keijzer aan beleid om de rechtspositie van inschrijvers te versterken, mede op basis van onze aanbevelingen. We wachten de uitkomsten daarvan met veel belangstelling af'.

Waarom is het belangrijk dat we als branchevereniging hierover meepraten?

'Als Koninklijke NLingenieurs hebben wij een goed inzicht in overheidsaanbestedingen en kunnen we een leidende rol vervullen als het gaat om het afwegen van de belangen van alle bij een aanbesteding betrokken partijen. Aanbestedende diensten en inschrijvers dienen, zeker in deze bijzondere Cortonatijden, betrouwbare partners van elkaar te zijn, die niet op basis van wantrouwen en juridische scherpslijperij, maar op basis van wederzijds vertrouwen en redelijkheid met elkaar samenwerken'.

 

 

 

 

 

 

 

×

Aanmelden nieuwsbrief