afbeelding voor post: Even kennismaken met Esther Heblij

Even kennismaken met Esther Heblij

10 november 2020

 Waar ben je actief voor Koninklijke NLingenieurs?

Ik vertegenwoordig Koninklijke NLingenieurs in het College van Deskundigen (CVD) voor het vakgebied Metalen Gevelelementen. Het CvD geeft sturing aan de beoordelingsrichtlijnen (BRL) op basis waarvan certificatie-instellingen hun keuringen kunnen verrichten. In dit college zitten diverse vertegenwoordigers uit de bouw, industrie en vastgoedbranche

Wat zijn de inhoudelijke uitdagingen binnen het College van Deskundigen voor het vakgebied Metalen Gevelelementen?

Er zijn diverse ontwikkelingen gaande. Denk bijvoorbeeld aan chroomvrije oppervlaktebehandelingen en het waarborgen van de kwaliteit van brandwerende ramen, deuren en vliesgevels. Verder wordt in de markt steeds meer nagedacht over hergebruik van materiaal of zelfs bouwdelen. Hoe ga je in dat geval de prestaties borgen?

Waarom is het belangrijk dat we als branchevereniging hierover meepraten?

Als adviseurs hebben we dagelijks te maken met het stellen van eisen en het beoordelen van kwaliteit. Hiermee vervullen we een rol tussen vraag- en aanbodzijde en signaleren waar structurele knelpunten liggen. Wat we voorschrijven moet maakbaar en betaalbaar zijn, passen bij de stand der techniek en de behoefte van de opdrachtgevers tot in jaren vervullen.

 

Ester Heblij, DGMR

 

×

Aanmelden nieuwsbrief