afbeelding voor post: Monitor: Hoe ervaar jij de aanbestedingspraktijk?

Monitor: Hoe ervaar jij de aanbestedingspraktijk?

18 oktober 2022

Hoe ervaar je de aanbestedingspraktijk en de dialoog tussen overheden en bedrijfsleven bij aanbestedingen? Wat gaat goed, wat kan beter? Je kunt nu je mening kwijt in de vragenlijst van de Monitor Beter Aanbesteden. Het programma Beter Aanbesteden is gericht op het verbeteren van het inkoopproces en de dialoog en samenwerking tussen overheden en bedrijven bij aanbestedingen. Het is een gezamenlijk initiatief van o.a. het ministerie van EZK, gemeenten en bedrijven. Om de activiteiten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften wordt dit onderzoek gedaan. Op www.beteraanbesteden.nl vind je meer informatie over het programma, geplande bijeenkomsten en projecten.

Vul de vragenlijst in >>

×

Aanmelden nieuwsbrief