afbeelding voor post: UPDATE over 'De verNieuwde Regeling (DNR)'

UPDATE over 'De verNieuwde Regeling (DNR)'

5 december 2023

UPDATE over “De verNieuwde Regeling (DNR)”


De afgelopen drie jaar is door een schrijfgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Nevi, BIZOB, MKB INFRA, BNA en NLingenieurs, gewerkt aan ‘De Vernieuwde Regeling’. In de praktijk wordt nu de DNR 2011 veelal met wijzigingen gehanteerd. De schrijfgroep had de ambitie om tot nieuwe, paritaire voorwaarden voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgevers en gespecialiseerde adviesbedrijven (architecten, ingenieurs en adviseurs) te komen, waarin zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zich kunnen vinden om zo het contractvormingsproces te vereenvoudigen en te versnellen.

De schrijfgroep heeft de voorlopige resultaten van haar inspanningen voor besluitvorming gedeeld met betrokken organisaties Nevi, BIZOB, MKB INFRA, BNA en NLingenieurs. In de inleiding heeft de schrijfgroep aangegeven dat het opgeleverde document niet moet worden gezien als een vervanging of actualisering van de huidige algemene voorwaarden van BNA en NLingenieurs (de DNR 2011, éénzijdige voorwaarden). Het document is beoogd als startpunt voor modernere vormen van samenwerken aan de complexe maatschappelijke opgaven waar we met de ontwerp-, bouw-, techniek- en infrasector samen met de opdrachtgevers voor staan. Een kader dat rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van alle bij een project betrokken ketenpartners.

De leden van de schrijfgroep hebben daarbij bewust gewerkt vanuit een opvatting van neutraliteit en evenwichtigheid. De considerans was het opstellen van een, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, acceptabele set van voorwaarden en niet om de eigen sectorbelangen voorop te stellen. Daarbij is vanaf het begin ingezet op verdere olievlekwerking binnen de bouwkolom met weloverwogen stappen, waaronder een brede openbare consultatie teneinde te kunnen komen tot paritaire voorwaarden.

BNA en NLingenieurs hebben geconstateerd dat dit proces niet heeft geleid tot een document dat de huidige DNR 2011 kan vervangen. Nevi, BIZOB en MKB INFRA onderschrijven die conclusie niet. Bij BNA en NLingenieurs blijft de behoefte bestaan aan actualisatie van DNR 2011 en daarnaast verder te werken aan een meer fundamentele wijziging van de samenwerkingsvormen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De opgeleverde kennis en informatie geven een mooie basis voor een vervolg.

Nevi, BIZOB, MKB INFRA, BNA en NLingenieurs danken de leden van de schrijfgroep voor hun inzet en toewijding. Ook veel dank aan ieder die een bijdrage heeft geleverd tijdens de consultatieronde.

 

 

Download de pdf hier

--- 

×

Aanmelden nieuwsbrief