afbeelding voor post: Voorstellen Nationaal Groeifonds ingediend

Voorstellen Nationaal Groeifonds ingediend

2 december 2021

Het BTIC, waar NLingenieurs initiatiefnemer van is, heeft samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 187 unieke partners vanuit de ontwerp-, bouw- en technieksector een voorstel voor het Nationaal Groeifonds ingediend. Met dit plan maken we het mogelijk om innovatiebarrières op te lossen en een goed functionerend, zichzelf versterkend innovatie-ecosysteem voor de sector op te bouwen. In dit ecosysteem werken consortia samen aan een Toekomstbestendige Leefomgeving; aan een transitie naar emissievrije, circulaire en klimaatbestendige gebouwen en infrastructuur. Bij de startconsortia zijn 29 advies-, ingenieurs- en architectenbureaus betrokken.  Klik hier voor meer informatie.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dient het voorstel ‘Het groene verdienvermogen’ samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in namens het consortium NL2120. Het consortium bestaat uit kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, groene maatschappelijke organisaties en overheden. Met een integrale aanpak richt het consortium zich op duurzaam en klimaatbestendig gebruik van land- en watersystemen. Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 investeert in onderzoek naar de opschaling van natuurlijke oplossingen (nature-based solutions) op landschapsschaal. Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma bij aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Klik hier voor meer informatie.

×

Aanmelden nieuwsbrief