Team: Antea Group - CirQscan - de Route naar Circulariteit
Teamleden: Yvette Kruse, Rick Fleur, Mark van den Kieboom en Daisy ter Bruggen

 

Nederland volledig circulair in 2050: een omvangrijke en complexe opgave. De aanpak om dit landelijke doel te bereiken staat nog in de kinderschoenen. Circulariteit krijgt onvoldoende structurele aandacht in de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben weinig grip op wat er al wel gebeurt binnen hun invloedsfeer. Terwijl de grondstoffen letterlijk voor het oprapen liggen. Wij zien dat binnen en tussen afdelingen er vaak beperkt inzicht is in wie wat doet op gebied van circulariteit, wat de samenstelling en kwaliteit van het areaal is en waar kansen liggen (binnen de organisatie en/of regio). Het in 2050 volledig circulair zijn vraagt NU om structurele, doordachte en doelbewuste stappen.

Onze CirQscan biedt organisaties inzicht en overzicht in hun circulariteitsopgave. Deze tool geeft met de C-score™ op een eenvoudige en eenduidige wijze aan waar een organisatie nu staat op het gebied van circulariteit. De scan maakt ook concreet welke stappen gezet moeten worden om een volledig circulaire fysieke leefomgeving in 2050 te behalen of (bij voorkeur) eerder!

Wij bieden onze CirQscan kosteloos aan alle gemeenten, provincies en waterschappen aan in de vorm van een online tool en dashboard. Door middel van een aantal vragen en stellingen, opgedeeld naar een aantal clusters, krijgt een organisatie eenvoudig en snel inzicht in waar zij nu staat in de aanpak van circulariteit. Waardevol zijn vervolgens de adviezen om op basis van de scores stappen te zetten. De CirQscan laat zien waar de ‘quick wins’ liggen, maar ook op welke onderdelen nog structurele stappen benodigd zijn en hoe die te zetten.

Op basis van onze C-score™ ontketenen wij een competitie tussen organisaties. Hiermee willen wij hen uitdagen: wie bereikt als eerste de perfecte C-score™ van 1,0 en handelt dus volledig circulair? En wie is volgend jaar de grootste stijger? Wat kunnen we van de koplopers maar zeker ook van onze buren leren en waar kunnen we samenwerken? Op deze manier geven wij de circulaire transitie extra vaart. De C-score™ is een sterk communicatiemiddel. Het dashboard geeft het benodigde inzicht in de opbouw van deze score.

Tot slot zijn wij trots op het feit dat wij onze CirQscan als platform openstellen voor onze hele branche en voor andere bedrijven en instellingen die opereren in de fysieke leefomgeving. Op die manier willen wij met ons product de transitie naar een circulaire maatschappij versnellen en daarmee onze verantwoordelijkheid nemen. Dat kunnen wij niet alleen. Wij stellen derden in staat om op ons platform hun producten en diensten aan te bieden, die helpen bij de missie om in 2050 volledig circulair te zijn.