Team: Sweco - Circulariteitswijzer
Teamleden: Joris Wieleman, Gerard Poortvliet, Femke Tiegelaar en Bas Aumer

 

Het doel van ons idee om inzicht te bieden in circulaire potentie op projectbasis en daar samen met de klant het gesprek over aan te gaan. Samen met de klant maken wij de eerste circulaire stappen.

De circulariteitswijzer brengt de potentie van circulair bouwen in beeld, gericht op de openbare ruimte in woonwijken. Dit kan van toepassing zijn op nieuw te ontwikkelen wijken én op de herinrichting/herstructurering van bestaande wijken.

Om de circulaire potentie in kaart te brengen, beschouwen wij op drie factoren het potentieel. Deze drie factoren kunnen worden gekoppeld aan 3 aspecten binnen de circulariteit:

1. Beschermen Milieu

  • Milieukostenindicator (MKI)
    • Wat is de potentiële vermindering van MKI door gebruik van circulaire alternatieven?

2. Beschermen van de materiaalvoorraad

  • Materiaal circulariteitsindicator (MCI)
    • Wat is de potentie qua gebruik van niet primaire materialen?

3. Beschermen van de bestaande waarde

  • De 10R-ladder.
    • Welk potentieel ligt er voor het behoud van bestaande materiaal waarde?

Deze factoren brengen samen in kaart wat de potentie is op het gebied van circulair bouwen.

Aan de hand van de specifieke projectlocatie en resultaten zullen er binnen de tool ook projectafhankelijk 5 tips worden gepresenteerd. Een voorbeeld van zo'n tip is: “Behoud de bestaande contouren van de huidige omgeving zo veel mogelijk.”

De tool kan binnen enkele minuten worden ingevuld. De gebruiker dient hiervoor een vragenlijst in te vullen en het projectgebied te markeren. Met behulp van bestaande gegevens uit onder andere de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt veel informatie opgehaald en worden de resultaten gegenereerd. Dit geeft in één opslag de circulaire potentie en concrete tips in beeld.

Dit gaat de basis vormen om het gesprek aan te gaan met de klant. Om in mogelijkheden te denken in plaats van problemen. Om te laten zien dat het niet ingewikkeld en eng hoeft te zijn, maar goed te doen en leuk. Zo kunnen we samen de eerste stappen maken om in 2050 volledig circulair te zijn en maken we de klant wijzer op het gebied van circulariteit.