Team: Sweco & Waternet - SewerCycle
Teamleden: Renée Swinkels, Jef Vleugels, Reinier Goedemondt en Merel van Santvoort van Sweco en Sannah Peters van Waternet

 

Gemeentelijk RKG (riool, kolken en gemalen) slib wordt momenteel grotendeels gestort en verbrand nadat het uit het rioolstelsel is verzameld. Voor deze lineaire slibverwerkingsmethode hebben wij een circulaire variant uitgewerkt.

Gemeentes zetten een uitvraag voor onderhoud aan de riolering in de markt. Deze uitvraag bevat een aantal aanvullende eisen die stellen dat, het gewonnen slib uit het riool verwerkt moet worden tot een hoogwaardig product. Vervolgens dient dit hoogwaardig product terug geleverd te worden aan de gemeente.

Onderhoudspartijen kunnen inschrijven op deze uitvraag. Onderhoudspartijen en slibverwerkers zijn vrij in de keuze tot welk materiaal het slib verwerkt wordt. Hierdoor wordt marktwerking tot innovatie bij onderhoudspartijen en slibverwerkers gestimuleerd -> Hoe beter/innovatiever het opgewerkte product wat terug geleverd wordt aan de gemeente, hoe groter de kans dat de uitvraag gegund wordt aan deze partij.

Gemeente selecteert de gewenste onderhoudspartij/slibverwerker en gaat hiermee in gesprek. In dit gesprek wordt de huidige behoefte van de gemeente, en de mogelijkheden die de slibverwerker biedt afgestemd.

Onderhoudspartij voert het onderhoud uit en levert gewonnen slib aan slibverwerker. Slibverwerker verwerkt het slib tot een hoogwaardig product (Zand, waterdoorlatende tegels, prullenbakken, picknicktafels enz.) wat aan de gemeente wordt geleverd. De gemeente kan deze producten gebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte.