Team: Witteveen+Bos - +ReUse Quickscan
Teamleden: Josh Sykes, Danny den Boef, D'tasha Demmerer, Maria Elmeidaa en Esther Dornhelm

 

Civiele kunstwerken die aan het einde zijn van hun technische levensduur of die niet meer aan andere eisen voldoen worden meestal gesloopt. Veel kansen voor hoogwaardig hergebruik gaan daardoor verloren. Dit draagt niet bij aan de Nederlandse ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Een effectieve manier van meer circulariteit in de bouw is het hergebruik van materialen en constructie-onderdelen.

Daarvoor hebben wij de +Reuse Quickscan tool ontwikkeld. Met deze tool kan snel en eenvoudig beoordeeld worden of hergebruik van componenten haalbaar is. Hiervoor is software met bestaande constructieve kennis gecombineerd. Daarnaast geeft de tool een completer beeld van de impact van de keuze van bouwmethodiek op het milieu door een vergelijking te maken tussen de MKI/CO2 footprint van beiden opties: hergebruik of het construeren van nieuwe onderdelen. Door het bepalen van de CO2 footprint op basis van hoeveelheden kunnen ook eenvoudig kosten aan de onderdelen gekoppeld worden waardoor een klant direct inzichtelijk heeft welke onderdelen van zijn assets op welke wijze en met welke impact te hergebruiken zijn.