Team: Witteveen+Bos - Stroomstart
Teamleden: Eva Geerlings, Wouter ter Heijden en Florinde Vessies

 

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair zijn, met een 50% vermindering van gebruik aan grondstoffen in 2030. Daarnaast hebben we te maken met een complexe woningbouwopgave. In de komende tien jaar zijn er één miljoen nieuwe woningen nodig. Dit komt neer op 100.000 woningen per jaar, terwijl er nu nog geen 70.000 per jaar gerealiseerd worden. Gemeentes, provincies en projectontwikkelaars zijn koortsachtig bezig om zo snel mogelijk deze woningen te realiseren, en daarnaast rekening te houden met duurzaamheid en circulariteit.


Wat is er nodig om de woningbouwopgave circulair uit te voeren? Welke mogelijkheden bieden materiaalgebruik en het slim omgaan met ruimte? Wie neemt de verantwoordelijkheid? Circulariteit combineren met de woningbouw is niet eenvoudig. Vaak krijgt circulariteit pas laat in het proces een rol, terwijl de grootste impact vroeg in het proces te maken is. De gebiedsontwikkelingen van 2030 beginnen vandaag. 

Om projectteams van lokale overheden te helpen om inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen presenteren wij STROOMSTART. STROOMSTART faciliteert ontwikkelsessies om circulariteit en de woningbouwopgave op een creatieve en doeltreffende manier aan elkaar te koppelen. Tijdens een interactieve sessie met fysieke materialen worden de (duurzame) ambities van een stad of gebied gekoppeld aan de vraag. Daarbij focussen wij ons op preventiemaatregelen om de materiaalvraag te verminderen (in plaats van het focussen op hergebruik). Er is in de duurzaamheidstransitie namelijk meer te winnen dan het recyclen van plastic.


Het team van STROOMSTART komt langs op locatie bij de gemeente. Vooraf wordt tijdens een kort voorbereidingstraject de sessie afgestemd op de locatie en de projectambities. Tijdens de sessie verzamelen we alle teamleden rondom de speltafel. Op basis van het Programma van Eisen van de gebiedsopgave wordt het aantal materiaal bepaald wat het projectteam van de gemeente als fiches krijgt. De fiches representeren het materiaalverbruik tijdens de gebiedsontwikkeling. Deze sessie helpt het team om samen in gesprek te gaan over circulaire gebiedsontwikkeling en bewust te zijn van de waarde van preventie maatregelen. Waar het team vooraf vooral met vragen zit, brengt deze sessie de antwoorden. Na deze STROOMSTART gaat het team naar huis met concrete handvaten om te starten met de circulaire gebiedsontwikkeling